Andelshästar

Vill du vara med på fina andelshästar och uppleva både spänning och framgångar i travsportens värld? A Mean Machine Sto född 2018. e. Aperfectyankee u. Jessica Kemp Peter Haughton-vinnaren Aperfectyankee har en hel del fina avkommor som börjat komma ut på banorna. Modern Jessica...